Sprievodca - API

Užívateľ

Zoznam operácií pre zdroj

NázovURLPopis
Informácie užívateľa/userDetailné informácie o prihlásenom užívateľovi, identifikovanom podľa parametrov token a token_secret
Tvorba užívateľského účtu/user/createVzdialená tvorba užívateľského účtu. V predvolenom nastavení je vytvorený Enterprise účet.
Informácie o vyplneniach účtu užívateľa/user/responsesTáto operácia vracia informácie o vyplnení z posledného týždňa pre všetky dotazníky účtu používateľa.

Popis parametrov odpovede

Názov/cestaPopisMožné hodnoty
idID užívateľa 
emailE-mailová adresa užívateľa 
md5_passwordHeslo skrátené funkciou md5, ktoré sa
používa pre prihlásenie
prostredníctvom API
 
login_keymd5 kľúč slúžiaci pre prihlásenie.
Štruktúra prihlasovacieho odkazu
do užívateľského panelu je: https://www.netquest.sk/
prihlaseni/link/:login_key/:id, kde login_key je hodnota parametra
login_key a id a je ID používateľa.
 
registration_dateDátum registrácie na webovej stránke 
activation_dateDátum aktivácie účtu
(potvrdenie registrácie)
 
expiration_dateDátum vypršania účtu – pre Business
a Enterprise účty
typeTyp účtubusiness – Business účet
enterprise – Enterprise účet
companyNázov spoločnosti 
streetAdresa spoločnosti 
postal_codePoštovný kód 
cityMesto 
company_registration_number 
surveys_countPočet dotazníkov účtu 
id_responseID vyplnenie použitého na vyplnenie viacstránkových dotazníkov. Použitý s respondent_key parametrom 
id_surveyID dotazníka 
tokenUnikátny token, ktorý presne identifikuje respondenta. Použitý pre jednorazové
vyplnenie dotazníka respondentom.
Tento parameter je aktívny len pre
najvyššiu úroveň ochrany dotazníka.
 
date_survey_openDátum a hodina prvého otvorenia
dotazníka. Tento parameter je aktívny
len pre dotazníky s najvyššou úrovňou
ochrany.
null – Dotazník nebol otvorený respondentom
2012-12-06 12:00:00 – Dátum a hodina otvorenia dotazníka
date_survey_answerDátum a hodina vyplnenia dotazníka.
Tento parameter je aktívny len pre
dotazníky s najvyššou úrovňou ochrany.
null – Dotazník nebol vyplnený respondentom
2012-12-06 12:00:00 – Dátum a hodina otvorenia dotazníka

Informácie užívateľa

URL

(GET) https://www.netquest.sk/api/user

Parametre

Žiadne

Ukážka odpovede

{
 "email":"[email protected]",
 "registration_date":"2010-01-01 00:00:00",
 "activation_date":"2010-01-01 01:00:00",
 "expiration_date":"2012-01-01 00:00:00",
 "type":"Business",
 "company":"Digital Heads, s.r.o.",
 "street":"Vinohradská 2828/151",
 "postal-code":"130 00",
 "city":"Praha",
 "company_registration_number":"000-000-00-00",
 "surveys_count":"11"
}

Chybové hlášky

Žiadne

Tvorba užívateľského účtu

URL

(GET) https://www.netquest.sk/api/user/create

Parametre (POST)

NázovPopis
emailE-mailová adresa, na ktorú bude účet zaregistrovaný
firstnameMeno majiteľa účtu
fm_api_keyKľúč do služby API Freshmail. Nepovinný parameter
fm_api_secretSecret kľúč do API služby Freshmail. nepovinný parameter

Ukážka odpovede

 	 	
{
 "id":"1234"
 "email":"[email protected]",
 "md5_password":"663964500831381fc657ce86690fb0c0",
 "login_key":"657ce86690fb0c0663964500831381fc",
 "type":"biznes"
}

Chybové hlášky

 • 404 Nenalezeno – Neplatná e-mailová adresa alebo je už adresa zaregistrovaná.
 • 406 Nepřijatelné – Parameter :email nebol predaný.
 • 500 Interní chyba serveru – Interná chyba servera.

Informácie o vyplnení účtu užívateľa

URL

(GET) https://www.netquest.sk/api/user/responses

Nepovinné parametre (POST)

NázovPopis
titleNázov dotazníka
date_survey_open_lowerMinimálny dátum začiatku vypĺňania dotazníka. Dátum musí byť odoslaný vo formáte YYYY-MM-DD (napr. 2013-11-20).
Po odoslaní parametra budú vrátené vyplnenia z tohto a nasledujúceho dňa.
date_survey_open_upperMaximálny dátum začiatku vypĺňania dotazníka. Dátum musí byť odoslaný vo formáte YYYY-MM-DD (napr. 2013-11-20).
Po odoslaní parametra budú vrátené vyplnenia z tohto a nasledujúceho dňa.
external_keyHodnota odovzdaná do dotazníka ako parameter external_key. Vďaka tomu môžete triediť všetky vyplnenia z daného zdroja. Viac informácií o external_key najde tu.
sm_client_idHodnota odovzdávaná do dotazníka v prípade zapnutej integrácie so službou Sales Manago. Vďaka tomu môžete triediť všetky vyplnenia s daným profilom.
limitLimit v počte záznamov
offsetOffset v záznamoch

Ukážka odpovede

 	 	[
 	 	  {
 	 	   id_response: 123,
 	 	   id_survey: 123,
 	 	   token: "2a5089",
 	 	   user_token: "ola1983",
 	 	   date_survey_open: "2012-12-06 12:00:00",
 	 	   date_survey_answer: "2012-12-06 12:00:00"
 	 	  }
 	 	]

Chybové hlášky

Žiadne

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď