Sprievodca - API

Stránky dotazníka

Zoznam operácií pre zdroj

NázovURLPopis
Zoznam stránok/pages/:id_surveyVracia zoznam stránok pre dotazník s daným ID.
Stránky sú zoradené v poradí, v ktorom sú definované v dotazníku.

Popis parametrů odpovědi

Názov/cestaPopisMožné hodnoty
idID stránky 
numberČíslo ďalšej stránky 
questions_countPočet prvkov na stránke (otázky + popisové bloky) 

Zoznam stránok

URL

(GET) https://www.netquest.sk/api/pages

Parametre (GET)

NázovPopis
id_surveyID dotazníka obsahujúce stránky. Povinný parameter.

Ukážka odpovede

[
 {
  "id":258355,
  "number":1,
  "questions_count":7
 },
 {
  "id":262554,
  "number":2,
  "questions_count":5
 },
 {
  "id":262555,
  "number":3,
  "questions_count":0
 }
]

Chybové hlášky

401 Neautorizovaný – Užívateľ odkazuje na dotazník, ktorý nevlastní.
404 Nenájdené – Dotazník daného: id_survey neobsahuje stránky.
406 Neprijateľné – Nebol odovzdaný žiadny parameter: id_survey.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď