Sprievodca - API

Použitie webhook pre skrátenie odkazu na prieskum

Skrátenie odkazu na prieskum môžete vykonať volaním tzv. Webhook metódy. Webhook nie je nič iné ako URL, ktorá sa zavolá pomocou iného informačného systému alebo je otvorená v bežnom prehliadači.

Príkladová URL

https://www.netquest.sk/webhooks/[id_account]/[webhook_key]/[webhook_auth]/[webhook_name]?id_survey=123456&dodatecne_parametry

Kde:

  • id_account – ID Vášho účtu na platforme Netquest. Pre získanie tejto informácie nás prosím kontaktujte.
  • webhook_key a webhook_auth – kľúč a autorizácie Webhooku. Parametre sú dostupné po prihlásení v účte užívateľa v záložke Nastavenie účtu -> Nastavenia -> Integrácia. Po vygenerovaní kľúčov získate tieto hodnoty.
  • webhook_name – v tomto prípade, Shorten-link
  • dodatecne_parametre – dodatočné nepovinné parametre pre zavolanie dotazníka. Tieto sú:external_key – external_key předaný do průzkumu (zhlédněte dokumentaci external_key)
  • user_token – externý identifikátor užívateľa (pozri dokumentáciu user_token)
  • token – systémový identifikátor užívateľa (pozri dokumentáciu tokenu Netquest)

l1, l2, …., l10 – dodatočné štítky kontaktu. Štítky musia byť preddefinované pre dotazník na ktorý je pozvánka odoslaná. Všetky parametre sú nepovinné.

Príkladová URL s dodatočnými parametrami odoslanými metódou GET:

https://www.netquest.sk/webhooks/387487/TUwNjNDg3M/84b750d6956f02503015938fc38bfe36/shorten-link?id_survey=399793&user_token=MNOVAK&l1=Martin&l2=Novak&l3=CEO&l4=VIP&l5=601602603

Vyššie uvedený webhook skráti odkaz do nasledujúcej podoby:

https://www.netquest.sk/l/4e3/f55400

Na čo pamätať?

  • Pre získanie hodnoty parametra id_survey nás prosím kontaktujte.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď