Sprievodca - API

Použitie webhook pre získanie zoznamu dotazníkov z účtu

Zoznam prieskumov si môžete stiahnuť z užívateľského konta Netquest pomocou webhook. Webhook nie je nič iné ako URL adresa, ktorá sa zavolá pomocou iného informačného systému alebo je otvorená v bežnom prehliadači.

Príkladová URL

https://www.netquest.sk/webhooks/[id_account]/[webhook_key]/[webhook_auth]/survey-list?&dodatecne_parametry

Kde:

 • d_account – ID Vášho účtu na platforme Netquest. Pre získanie tejto informácie nás, prosím, kontaktujte.
 • webhook_key a webhook_auth – kľúč a autorizácie webhooku. Parametre sú dostupné po prihlásení v účte užívateľa v záložke Nastavenie účtu -> Nastavenia -> Integrácia. Po vygenerovaní kľúčov získate tieto hodnoty.
 • dodatočné parametre – dodatočné parametre určujúce typ prieskumu a prípadné zúženie vyhľadávania. Dodatočné parametre môžu byť použité ako GET parametre alebo ako POST parametre. Tieto sú:
 • type – [, survey ’,, test’,, widget ’] – nepovinné
 • title – interného názov prieskumu, pomocou ktorého je možné zúžiť zoznam vyhľadávania
 • limit – 20 – predvolená hodnota. Neodosielajú viac ako 20 prieskumov naraz
 • offset – 1 – predvolená hodnota.

Príkladová odpoveď v JSON

[
  {
  "id":69047,
  "title":"Název dotazníku",
  "user_title":"Interní název dotazníku",
  "url_title":"nazev-dotazniku",
  "date_created":"2011-09-19 13:22:06",
  "date_published":"2011-09-19 13:23:10",
  "date_modified":"2011-09-19 13:23:10",
  "date_end":null,
  "security_level":0,
  "answers_count":0,
  "status":1,
  "type":0,
  "link":"https://www.netquest.sk/dotaznik/342435/nazev-dotazniku.html"
 },
 {
 ...
 }
]

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď