Sprievodca - API

Použitie webhook pre odhlásenie z odberu pozvánok/mailingu

Pomocou webhook je možné aktualizovať dáta respondenta v databáze príjemcov za účelom blokovania jeho e-mailovej adresy pre opätovné zasielanie. Webhook nie je nič iné ako URL adresa, ktorá sa zavolá pomocou iného informačného systému alebo je otvorená v bežnom prehliadači.

Príkladová URL

https://www.netquest.sk/webhooks/[id_account]/[webhook_key]/[webhook_auth]/ unsubscribe?&dodatecne_parametry

Dodatočné parametre sú

  • e-mail – e-mailová adresa, ktorú na danom účte blokujeme.

Žiadne ďalšie parametre nie sú potrebné, pretože blokujeme e-mail pre tento účet.

Príkladová URL s dodatočnými parametrami odoslanými metódou GET:

https://www.netquest.sk/webhooks/387487/TUwNjNDg3M/84b750d6956f02503015938fc38bfe36/[email protected]

Ak je e-mailová adresa správne extrahovaná z mailingu, obdržíte túto správu:

{"type":"success","msg":"E-mail has been unsubscribed"}

Dôležité

  • Ak zadáte nesprávnu e-mailovú adresu, obdržíte neplatnú e-mailovú adresu.
  • Ak však e-mailová adresa už bola pridaná do blokovaných adries – dostanete správu so spätnou väzbou („E-mail has been unsubscribed”)

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď