Sprievodca - API

Parameter external_key (externý identifikátor)

External_key je parameter, v ktorom môžete odovzdať externý identifikátor za účelom jeho prepojenia s individuálnym vyplnením dotazníka (odpovede).
Obvykle sa v ňom odovzdáva jedinečný identifikátor klienta (napr. Z online systému po prihlásení) alebo zdroj návštevy (napr. External_key = facebook alebo external_key = mailing).

Parameter je pridaný ako klasický GET parameter do URL adresy prieskumu. Pomocou tohto parametra možno dotazník vyplniť niekoľkokrát.
Parameter je možné použiť na všetkých úrovniach zabezpečenia Vášho prieskumu.

Príkladové URL adresy

https://www.netquest.sk/dotaznik/123456/pruzkum-spokojenosti.html?external_key=facebook

http://dotaznik.mojefirma.cz?external_key=0002371231189

Popis parametrov odpovedí

NázovPopis
external_keyJedná sa o ľubovoľný reťazec alfanumerických znakov. Povolené znaky sú a-z, A-Z, 0-9, bez diakritiky.

Prezentácia a analýza výsledkov

Ak je parameter external_key obsiahnutý v URL dotazníka, zobrazí sa táto informácia na nasledujúcich miestach:

  • Individuálne vyplnenie
  • Export RAW dát do formátu CSV
  • Export RAW dát do formátu XLSX
  • Export do SPSS

V prípade RAW dát a súboru SPSS sa jedná o stĺpec v programe Excel alebo ďalšiu zmenu V v programe SPSS. Viac o prezentáciu dát nájdete v článku Merenie vyplnení pomocou parametra external_key.

External_key vo widgete

External_key môžete odovzdať tiež na vyplnenie widgetu, ale táto vlastnosť vyžaduje menšie prácu programátora.
V tomto prípade sa prenáša jedinečný identifikátor klienta (napr. Z online systému po prihlásení) alebo iný parameter umožňujúci identifikáciu vyplnenie.

Parameter je pridaný javaskriptovej premennej s názvom: widget_external_key.
Premenná musí byť definovaná pred načítaním kódu widgetu.
Premenná musí byť definovaná na každej podstránke, na ktorej je widget zobrazený.

Príkladový kód

Na nižšie uvedenom príklade je abcd jedinečný identifikátor widgetu, túto hodnotu možno nájsť v užívateľskom paneli v záložke „Kód widgetu na stiahnutie”. Hodnota user12345 je jedinečný identifikátor používateľa (dynamická premenná).

<script type="text/javascript">
    var widget_external_key = 'user12345';
</script>
<script type="text/javascript">(function(d,s,u,i){var e=d.createElement(s), p=d.getElementsByTagName(s)[0];e.async=1;e.src=u+'#id='+i; p.parentNode.insertBefore(e,p);})(document,'script','//cloud.netquest.sk/scripts/widget/script.min.js', 'abcd');</script>

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď