Sprievodca - API

Otázky

Zoznam operácií pre zdroj

NázovURLPopis
Zoznam otázok/questions/:id_survey/:id_pageVracia zoznam otázok pre dotazník daného ID.

Opis parametrov odpovede

Názov/cestaPopisMožné hodnoty
idID otázky 
id_pageID stránky s otázkou 
numberČíslo otázky 
typeTyp otázky0 - Otázka s jednou možnosťou výberu
1 - Maticová otázka s jednou možnosťou výberu
2 - Popis
4 - Formulár
5 - rankingová otázka
6 - Otázka s viacerými možnosťami výberu
7 - Maticová otázka s viacerými možnosťami výberu
8 - Otázka s posuvníkom (stupnice)
9 - Otvorená otázka
10 - Numerická otázka
11 - Otázka na e-mailovú adresu
12 - Dátumová otázka
13 - Roletka
14 - Klauzula pre zber osôb. údajov
15 - Nahrať súbor
16 - NPS
17 - Otvorená maticová otázka
19 - Otázka uchopiť a presunúť
date_createdDátum vytvorenia otázky 
date_modifiedDátum poslednej editácie otázky 
textObsah otázky 
descPopis otázky 
requiredPríznak označujúci či je otázka povinná alebo nietrue - Povinná otázka
false - Nepovinná otázka
answers_countPočet odpovedí v otázke 
options.long_answerPríznak, označujúci či by popisová otázka mala mať miesto pre dlhší text odpovede, alebo nie.
Parameter je viditeľný len pre popisové otázky
true - Dlhý text odpovede
false - Krátky text odpovede
options.minV otázkach s viacerými možnosťami výberu: minimálny počet vybraných odpovedí
V otázkach na dátum: najvzdialenejšie možný dátum k výberu pri vypĺňaní
V otázkach na číslo: minimálna možná hodnota pri vypĺňaní
Ak nie je hodnota definovaná, bude vrátený null
0 - Číslo v danom formáte
dd-mm-yyyy - Dátum v danom formáte
null - Ak nie je hodnota definovaná
options.maxV otázkach s viacerými možnosťami výberu: maximálny počet vybraných odpovedí
V otázkach na dátum: najbližší možný dátum k výberu pri vypĺňaní
V otázkach na číslo: maximálna možná hodnota pri vypĺňaní
Ak nie je hodnota definovaná, bude vrátený null
0 - Číslo v danom formáte
dd-mm-yyyy - Dátum v danom formáte
null - Ak nie je hodnota definovaná
options.shuffle_answersPríznak, označujúci či má byť poradie odpovedí náhodné.
Táto náhodná prezentácia by mala byť vykonaná na strane aplikácie klienta.

Nehľadiac na tento príznak, API bude vždy vracať odpovede v rovnakom poradí. Informácie dostupné pre nasledujúce otázky: Otázka s jednou možnosťou výberu, Otázka s viacerými možnosťami výberu, Maticová otázka s jednou možnosťou výberu, Maticová otázka s viacerými možnosťami výberu, rankingové otázka, Formulár, Otázka s posuvníkom (stupnice), Roletka, Otázka uchopiť a presunúť
true - Náhodné poradie odpovedí
false - Nastavenie poradia odpovedí
options.horizontal_displayPríznak, označujúci či majú byť odpovede zobrazené vedľa seba (horizontálne orientácia odpovedí).

Informácie dostupné pre nasledujúce otázky: Otázka s jednou možnosťou výberu a Otázka s viacerými možnosťami výberu.
true - Horizontálna orientácia odpovedí
false - Vertikálna orientácia odpovedí
options.range_positions_numberPočet pozícií posuvníka. Táto možnosť je dostupná iba pre otázky s posuvníkom. 
answers.*Odpovede v otázke. Pole je dostupné pre nasledujúce otázky:
Otázka s jednou možnosťou výberu, Otázka s viacerými možnosťami výberu, Maticová otázka s jednou možnosťou výberu, Maticová otázka s viacerými možnosťami výberu, rankingové otázky, formulár, roletka, otázka uchopiť a presunúť
Array
answers.textObsah odpovede 
answers.custom_response_availablePríznak, označujúci či môže byť odpoveď aj „používateľská”true - Užívateľská odpoveď dostupná
false - Užívateľská odpoveď nedostupná
answers.requiredPríznak, označujúci či je alebo nie je vyplnenie odpovede povinné.
Parameter je dostupný pre formulár.
true - Vyplnenie poľa formulára je povinné
false - Vyplnenie poľa formulára je nepovinné
scales.*Nasledujúce polohy mierky (nastavenie rozsahu) sú k dispozícii v nasledujúcich otázkach:
Maticová otázka s jednou možnosťou výberu, maticová otázka s viacerými možnosťami výberu, Otázka uchopiť a presunúť
Array
scales.textObsah etikety mierky 
ranges.*Krajné štítky z mierky sú povolené len pre otázku so stupnicou (posuvníkom)Array
ranges.leftText na ľavej strane od stupnice 
ranges.rightText na pravej strane od stupnice 

Zoznam otázok

URL

(GET) https://www.netquest.sk/api/questions/:id_survey/:id_page

Parametre (GET)

NázovPopis
id_surveyID dotazníka obsahujúce otázky. povinný parameter
id_pageID stránky obsahujúcej otázky. Stránka musí spadať pod dotazník (id_survey). nepovinný parameter

Ukážka odpovede

[
 {
  "id":782299,
  "id_page":258355,
  "number":1,
  "type":0,
  "date_created":"2011-07-14 22:24:46",
  "date_modified":"2011-12-29 18:04:24",
  "text":"Otázka s jednou možností výběru",
  "desc":"",
  "required":1,
  "answers_count":3,
  "options":{
  "shuffle_answers":false,
  "horizontal_display":false
  },
  "answers":[
   {
    "text":"Ano",
    "custom_response_available":false
   },
   {
    "text":"Ne",
    "custom_response_available":false
   },
   {
    "text":"Jiné",
    "custom_response_available":true
   }
  ]
 },
 {
  "id":782300,
  "id_page":258355,
  "number":2,
  "type":6,
  "date_created":"2011-07-14 22:24:58",
  "date_modified":"2011-12-29 18:04:13",
  "text":"Otázka s více možnostmi výběru",
  "desc":"",
  "required":1,
  "answers_count":4,
  "options":{
  "min":2,
  "max":2,
  "shuffle_answers":false,
  "horizontal_display":false
  },
  "answers":[
   {
    "text":"Ano",
    "custom_response_available":false
   },
   {
    "text":"Ne",
    "custom_response_available":false
   },
   {
    "text":"Možná",
    "custom_response_available":false
   },
   {
    "text":"Jiné",
    "custom_response_available":true
   }
  ]
 },
 {
  "id":782301,
  "id_page":258355,
  "number":3,
  "type":1,
  "date_created":"2011-07-14 22:25:10",
  "date_modified":"2011-12-29 18:04:04",
  "text":"Maticová otázka s jednou možností výběru",
  "desc":"",
  "required":1,
  "answers_count":2,
  "options":{
  "shuffle_answers":false
  },
  "answers":[
   {
    "text":"Ola"
   },
   {
    "text":"Jola"
   }
  ],
  "scales":[
   {
    "text":"Ano"
   },
   {
    "text":"Ne"
   }
  ]
 },
 {
  "id":782302,
  "id_page":258355,
  "number":4,
  "type":7,
  "date_created":"2011-07-14 22:25:27",
  "date_modified":"2011-12-29 18:03:54",
  "text":"Maticová otázka s více možnostmi výběru",
  "desc":"Zadejte barvu očí",
  "required":1,
  "answers_count":4,
  "options":{
  "shuffle_answers":false
  },
  "answers":[
   {
    "text":"Jana"
   },
   {
    "text":"Petra"
   },
   {
    "text":"Alena"
   },
   {
    "text":"Zuzka"
   }
  ],
  "scales":[
   {
    "text":"Modré"
   },
   {
    "text":"Zelené"
   },
   {
    "text":"Hnědé"
   }
  ]
 },
 {
  "id":782303,
  "id_page":258355,
  "number":5,
  "type":2,
  "date_created":"2011-07-14 22:25:36",
  "date_modified":null,
  "text":"Otevřená otázka",
  "desc":"",
  "required":1,
  "answers_count":1,
  "options":{
  "long_answer":false
  }
 },
 {
  "id":782304,
  "id_page":258355,
  "number":6,
  "type":5,
  "date_created":"2011-07-14 22:25:52",
  "date_modified":null,
  "text":"Rankingová otázka",
  "desc":"",
  "required":1,
  "answers_count":3,
  "options":{
  "shuffle_answers":true
  },
  "answers":[
   {
    "text":"Jedna"
   },
   {
    "text":"Dva"
   },
   {
    "text":"Tri"
   }
  ]
 },
 {
  "id":782305,
  "id_page":258355,
  "number":7,
  "type":4,
  "date_created":"2011-07-14 22:26:04",
  "date_modified":"2011-12-29 18:04:59",
  "text":"Formulár",
  "desc":"",
  "required":0,
  "answers_count":4,
  "options":{
  "shuffle_answers":false
  },
  "answers":[
   {
    "text":"Meno",
    "required":false
   },
   {
    "text":"Priezvisko",
    "required":false
   },
   {
    "text":"Číslo",
    "required":true
   },
   {
    "text":"Telefon",
    "required":true
   }
  ]
 },
 {
  "id":782306,
  "id_page":258355,
  "number":8,
  "type":8,
  "date_created":"2011-07-14 22:26:27",
  "date_modified":null,
  "text":"Posuvníková otázka",
  "desc":"",
  "required":1,
  "answers_count":2,
  "options":{
  "shuffle_answers":false,
  "range_positions_number":6
  },
  "ranges":[
   {
    "left":"Špatné",
    "right":"Dobré"
   },
   {
    "left":"Smutné",
    "right":"Štastné"
   }
  ]
 },
 {
  "id":819543,
  "id_page":258355,
  "number":9,
  "type":13,
  "date_created":"2011-12-29 16:56:00",
  "date_modified":null,
  "text":"Roletka",
  "desc":"",
  "required":1,
  "answers_count":4,
  "options":{
  "shuffle_answers":true
  },
  "answers":[
   {
    "text":"Jedna"
   },
   {
    "text":"Dva"
   },
   {
    "text":"Tři"
   },
   {
    "text":"Štyri"
   }
  ]
 },
 {
  "id":819544,
  "id_page":258355,
  "number":10,
  "type":10,
  "date_created":"2011-12-29 16:57:27",
  "date_modified":"2011-12-29 18:03:18",
  "text":"Numerická otázka",
  "desc":"Dodatečný popis",
  "required":1,
  "answers_count":1,
  "options":{
  "min":null,
  "max":10
  }
 },
 {
  "id":819545,
  "id_page":258355,
  "number":11,
  "type":11,
  "date_created":"2011-12-29 16:57:48",
  "date_modified":null,
  "text":"Otázka na e-mailovú adresu",
  "desc":"",
  "required":1,
  "answers_count":1
 },
 {
  "id":819546,
  "id_page":258355,
  "number":12,
  "type":12,
  "date_created":"2011-12-29 16:58:07",
  "date_modified":null,
  "text":"Datumová otázka",
  "desc":"",
  "required":1,
  "answers_count":1,
  "options":{
  "min":"01-12-2011",
  "max":"29-02-2012"
  }  
}, 
 {   
  "id":1955652,   
  "id_page":258355,   
  "number":13,   
  "type":16,   
  "date_created":"2014-10-04 15:32:36",   
  "date_modified":"2014-10-17 16:36:39",   
  "text":"NPS otázka",   
  "desc":"",   
  "required":1,   
  "answers_count":11,   
  "options":{    
  "left_scale":"Určite nie",    
  "right_scale":"Určite áno",    
  "justification":"Prosím odôvodnite svoju odpoveď"   
   },   "answers":[    
    { 
    "text":"0",
    "custom_response_available":true    
    },    {     
     "text":"1",     
     "custom_response_available":true    
    },    
    {     
     "text":"2",     
     "custom_response_available":true    
    },    
    {     
     "text":"3",     
     "custom_response_available":true    
    },    
    {     
     "text":"4",     
     "custom_response_available":true    
    },    
    {     
     "text":"5",     
     "custom_response_available":true    
    },    
    {     
     "text":"6",     
     "custom_response_available":true    
    },    
    {     
     "text":"7",     
     "custom_response_available":true    
    },    
    {     
     "text":"8",     
     "custom_response_available":true    
    },    
    {     
     "text":"9",     
     "custom_response_available":true    
    },    
    {     
     "text":"10",     
     "custom_response_available":true    
    }   
  ]  
 },  
  {   
    "id":1955653,   
    "id_page":258355,   
    "number":14,   
    "type":19,   
    "date_created":"2011-07-14 22:25:10",   
    "date_modified":"2011-12-29 18:04:04",   
    "text":"Otázka uchopit a přesunout",   
    "desc":"",   
    "required":1,   
    "answers_count":2,   
    "options":{    
     "shuffle_answers":false   
     },   
     "answers":[    
      {     
       "text":"Morská kúpel"    
      },    
      {     
       "text":"Lyžovanie na horách"    
      }   
     ],   
     "scales":[    
      {     
       "text":"Leto"    
      },    
      {     
       "text":"Zima"    
    }   
   ]  
  }, 
] 

Chybové hlášky

 • 400 Zlá požiadavka – Nekompatibilné parametre, nie je tu žiadna stránka s ID: id_page v dotazníku s ID: id_survey.
 • 401 Neautorizovaný – Užívateľ odkázaný na zdroj – dotazník – ktorú nevlastní.
 • 404 Nenájdené – Nenašiel sa žiadny dotazník daného: id_survey.
 • 406 Neprijateľné – Nebol odovzdaný žiadny parameter: id_survey.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď