Sprievodca - API

Logika dotazníka

Zoznam operácií pre zdroj

NázovURLPopis
Logika prechodu z otázok/logic/:id_surveyVracia logiku vyplneného dotazníka určenej na úrovni odpovedí otázok. Informácie obsiahnuté v odpovedi umožňujú určiť, na ktorú stránku by ste mali po výbere konkrétnej odpovedi preskočiť
Logika prechodu zo stránok/logic/page/:id_surveyVracia logiku dokončenia prieskumu určenej na úrovni stránky. Informácie obsiahnuté v odpovedi Vám umožňujú určiť, na ktorú stránku by ste mali po dokončení dokončení príslušnej stránky preskočiť

Opis parametrov odpovede

Názov/cestaPopisMožné hodnoty
idID logiky 
id_questionID otázky, ktorá má definovaný prechod 
question_typeTyp otázky, ktorá má definovaný prechod0 - Jedna možnosť výberu
6 - Viac možností výberu
13 - Roletka
question_textObsah otázky, ktorá má definovaný prechod 
answer_numberČíslo odpovede, po ktorej sa vykoná prechod na inú stránku 
answer_textObsah odpovede, po ktorej sa vykoná prechod na inú stránku 
from_page_idID stránky, z ktorej by sa malo „preskočiť”123 – ID stránky
null – Ukončenie dotazníka
goto_page_idID stránky, na ktorú by sa malo „preskočiť”123 – ID stránky
-1 – Ukončenie dotazníku

Logika prechodu z otázok

URL

(GET) https://www.netquest.sk/api/logic/question

Parametre (GET)

NázevPopis
id_surveyID dotazníka obsahujúceho otázky. Povinný parameter

Ukážka odpovede

[
 {
  "id":3081,
  "id_question":782299,
  "question_type":"0",
  "question_text":"Možnost jednoho výběru",
  "answer_number":1,
  "answer_text":"Ano",
  "goto_page_id":-1
 },
 {
  "id":3080,
  "id_question":782300,
  "question_type":"6",
  "question_text":"Více možností výběru",
  "answer_number":2,
  "answer_text":"Ne",
  "goto_page_id":262555
 }
]

Chybové hlášky

401 Neautorizovaný – Užívateľ odkazuje na dotazník, ktorý nevlastní.
404 Nenájdené – Dotazník daného: id_survey nemá Definovať žiadnu logiku.
406 Neprijateľné – Nebol odovzdaný žiadny parameter: id_survey.

Logika prechodu zo stránok

URL

(GET) https://www.netquest.sk/api/logic/page

Parametre (GET)

NázovPopis
id_surveyID dotazníka obsahujúceho otázky. povinný parameter

Ukážka odpovede

[
 {
  "id":3081,
  "from_page_id":262532
  "goto_page_id":262534
 },
 {
  "id":3082,
  "from_page_id":262533
  "goto_page_id":-1
 }
]

Chybové hlášky

401 Neautorizovaný – Užívateľ odkazuje na dotazník, ktorý nevlastní.
404 Nenájdené – Dotazník daného: id_survey nemá Definovať žiadnu logiku.
406 Neprijateľné – Nebol odovzdaný žiadny parameter: id_survey.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď