Sprievodca - API

Identifikácia respondenta – user_token

user_token je pridávaný do URL adresy dotazníka ako klasický parameter typu GET.
Tento parameter je možné použiť len v prípade, keď má dotazník nastavenú najvyššiu úroveň ochrany s povolenou identifikáciou respondenta.
S danou hodnotou parametra môže byť dotazník vyplnený iba raz a na vyplnenie bude pridaná daná hodnota parametra, ktorá umožní následnú identifikáciu vyplnenie spoločne s napojením na určitého respondenta.

Spoločne s parametrom user_token môžete dodať aj ďalšie štítky kontaktu, ktoré budú fungovať ako dodatočné InformaÄ o respondentovi (napr. Zákaznícky segment, zamestnanecké oddelenie, číslo konzultanta). Dodanie týchto informácií umožní ďalší filtrovanie a segmentáciu výsledkov podľa hodnôt uvedených v týchto štítkoch.

Ukážky URL adries

https://www.netquest.sk/dotaznik/123456/pruzkum-spokojenosti.html?user_token=123456

http://dotaznik.mojefirma.cz?user_token=123456

Opis parametrov odpovede

NázovPopis
user_tokenJedná sa o ľubovoľný reťazec alfanumerických znakov. Povolené znaky sú a-z, A-Z, 0-9, bez diakritiky.
l1Štítok kontaktu. Jedná sa o ľubovoľný reťazec alfanumerických znakov. Povolené znaky sú a-z, A-Z, 0-9, bez diakritiky.
l2Štítok kontaktu. Jedná sa o ľubovoľný reťazec alfanumerických znakov. Povolené znaky sú a-z, A-Z, 0-9, bez diakritiky.
l3Štítok kontaktu. Jedná sa o ľubovoľný reťazec alfanumerických znakov. Povolené znaky sú a-z, A-Z, 0-9, bez diakritiky.
l4Štítok kontaktu. Jedná sa o ľubovoľný reťazec alfanumerických znakov. Povolené znaky sú a-z, A-Z, 0-9, bez diakritiky.
l5Štítok kontaktu. Jedná sa o ľubovoľný reťazec alfanumerických znakov. Povolené znaky sú a-z, A-Z, 0-9, bez diakritiky.
l6Štítok kontaktu. Jedná sa o ľubovoľný reťazec alfanumerických znakov. Povolené znaky sú a-z, A-Z, 0-9, bez diakritiky.
l7Štítok kontaktu. Jedná sa o ľubovoľný reťazec alfanumerických znakov. Povolené znaky sú a-z, A-Z, 0-9, bez diakritiky.
l8Štítok kontaktu. Jedná sa o ľubovoľný reťazec alfanumerických znakov. Povolené znaky sú a-z, A-Z, 0-9, bez diakritiky.
l9Štítok kontaktu. Jedná sa o ľubovoľný reťazec alfanumerických znakov. Povolené znaky sú a-z, A-Z, 0-9, bez diakritiky.
l10Štítok kontaktu. Jedná sa o ľubovoľný reťazec alfanumerických znakov. Povolené znaky sú a-z, A-Z, 0-9, bez diakritiky.

Prezentácia a analýza výsledkov

Ak je parameter user_token obsiahnutý v URL dotazníka, zobrazí sa táto informácia na nasledujúcich miestach:

  • Záložka „Zber” -> „Vlastné distribúcie” ako noví respondenti, kde štítok bude user_token
  • Export RAW dát do formátu CSV
  • Export RAW dát do formátu XLSX
  • Export do SPSS

V prípade raw dát a SPSS súboru (okrem systémového tokenu), bude v patričnom stĺpci v Exceli alebo dodatočná premenná V v SPSS.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď