Sprievodca - Analýza výsledků

Tvorba vlastného obsahu reportu prieskumu pomocou Netquest konfigurátora

Modul konfigurátor reportu umožňuje tvorbu vlastných reportov a súhrnov na základe všetkých alebo ľubovoľne vybraných výsledkov konkrétne štúdie.

Ako používať konfigurátor reportu

1.) Prejdite do hlavného menu Reporty, kde budete automaticky presmerovaní do záložky Konfigurátor reportu

Príprava reportu

Rozhranie Netquest ponúka dve rôzne možnosti prípravy vlastných reportov:

1.) Kliknutím na tlačidlo „Vytvoriť nový report” v Konfigurátore reportu (viď. obrázok vyššie). V tomto prípade systém ponúkne okno s tromi možnosťami výberu:

  • „Vytvoriť z výsledkov” – po výbere tejto možnosti systém prevezme všetky grafy a tabuľky zo záložky Agregované výsledky a prevedie ich do konfigurátora.
  • „Vytvoriť prázdny” – po výbere tejto možnosti ponúkne prázdny report, ktorého obsah si môžete ľubovoľne nadefinovať
  • „Skopírovať report” – ak sa nachádzajú v konfigurátore už aj iné reporty, je možné ich skopírovať.

2.) Druhou možnosťou je tvorba reportu priamo z vybraného štatistického náhľadu z menu Analýza. Vyberte požadovanú otázku, alebo prezentáciu dát, a kliknite na tlačidlo „Pridať do reportu”, nachádzajúce sa vždy v pravom hornom rohu. Kliknutím na tlačidlo zobrazíte dialógové okno, ponúkajúce dodatočné možnosti, ako sú výber vizualizácia dát (ak je pre daný typ dát dostupný) a možnosť vytvorenia nového reportu, alebo skopírovanie vybraných dát do už existujúceho.

Ak chcete do reportu vložiť všetky dáta prezentované v záložke Agregované výsledky, použite menu „Report” -> „Vytvoriť vlastný report”, a postupujte analogicky podľa inštrukcií vyššie.

Tvorba obsahu reportu

Za predpokladu, že máme vybrané dáta pre svoj report, môžeme sa presunúť do hlavného menu konfigurátora.

Konfigurátor umožňuje report doupravit do požadovaného výsledku:

1.) Po ľavej strane konfigurátora sa nachádzajú možnosti zmeny loga reportu a základnej farebnej schémy. Ak má Váš prieskum vlastný dizajn, logo i farby sú z neho do reportu automaticky prevzaté.

2.) Grafy a tabuľky je možné triediť a meniť, analogicky ako je tomu v štatistickej časti Analýza, odkiaľ boli dané dáta prevzaté. Nové nastavenie sa uložia automaticky po vykonanej zmene.

3.) Na dovysvetlenie reportovaných dát môžete využiť tlačidlo „Pridať text”, ktoré sa nachádza medzi jednotlivými prezentáciami.

4.) Ak potrebujete zmeniť poradie dát, použite ikonky pre triedenie sekcií alebo celých kapitol.

5.) Pre prepísanie kapitoly kliknite na jej názov a zadajte nový.

6.) Pre zmazanie vybraných dát alebo celé kapitoly kliknite na ikonu koša a potvrďte zmazanie v dialógovom okne.

Export reportu

Ak ste spokojní s obsahom reportu, kliknite na tlačidlo „Exportovať” nachádzajúce sa na spodku stránky a v novo zobrazenom dialógovom okne vyberte požadovaný formát. Kliknutím na tlačidlo „Export” zahájite prípravu generovania reportu.

V závislosti na množstve vybraných dát, generovanie môže trvať od jednej až po niekoľkých minút.

Viac o dodatočných možnostiach pri exporte dát si môžete prečítať v článku Reporty LIVE.

Na čo pamätať?

  • Svoj report môžete kedykoľvek upraviť a nechať opätovne vygenerovať
  • Každý prieskum môže mať ľubovoľný počet reportov zaoberajúcich sa rôznymi témami
  • Do reportu je možné vkladať tiež dáta na ktoré sú aplikované filtre. Viac o možnostiach filtrov si môžete prečítať v článku Filtrovanie výsledkov dotazníka.

Už pripravené reporty nemusíte zasielať manuálne, ale ľahko ich zakomponovať do automaticky zasielaných periodických reportov. Viac o periodických reportoch si môžete prečítať v článku Periodické reporty výsledkov prieskumu.

Pripravené súbory reportov nájdete v záložke Zoznam reportov

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď