Sprievodca - Analýza výsledků

Zber dát z formulárov a prieskumov do Google Sheets

Dáta nazhromaždené vo formulároch a prieskumoch možno automaticky preniesť do služby Google Sheets. Toto je zvláštna výhoda pre tých, ktorí používajú sadu Google Suite, napr. v spoločnosti. Týmto spôsobom budú dáta ľahko dostupné a pripravené na ďalšie spracovanie a analýzu.

Na prenos dát z formulára vytvoreného na platforme Netquest do Google Sheets použijeme jednoduchý nástroj, ktorý bude slúžiť ako „prevodník dát” medzi Netquest a Google – jej bezplatný nástroj Zapier.

1.) Vyberte alebo vytvorte formulár, z ktorého budete dáta odovzdávať spoločnosti Google

Ako príklad použijeme jednoduchý formulár žiadosti o školenie:

Chceme odovzdávať odpovede z týchto troch polí formulára do Google Sheets. Formulár, ktorý vyplní osoba, bude vyzerať takto:

2.) Vyberte alebo vytvorte dokument Google Sheets, do ktorého budete prenášať dáta z formulára

Ako príklad použijeme jednoduchý dokument nazvaný „Dáta z Netquest”, v ktorom sme definovali tri hlavičky stĺpcov: Meno a priezvisko (A1), E-mailová adresa (B1) a Deň školenie (C1):

3.) Pomocou nástroja Zapier prepojte Netquest s Google Sheets

Přejděte na stránku https://zapier.com/sign-up/?next=/app/editor/template/1035 a registrujte si účet. Je důležité se zaregistrovat prostřednictvím tohoto odkazu, takže automaticky přejdeme do formuláře konfigurace připojení -> Google Sheets. Po registraci se zobrazí úvodní obrazovka:

Kde vyberte možnosť „Catch Hook” a pokračujte kliknutím na tlačidlo „Continue”. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

V tomto okamihu sme dostali jedinečný odkaz, tzv. webhook, ktorý zaznamenáva, ak na tento odkaz prichádzajú nové dáta z webu. Klikneme na tlačidlo „Copy”. V novej záložke prehliadača prejdite do rozhrania Netquest do menu Nastavenia -> Alert -> Vytvoriť nový alert.

Definujeme názov Alertu, napr. „Prenos dát do Google Sheets” a ako kanál pre presmerovanie vyberte možnosť „Odoslať ako webhook”.

Potom vložte odkaz prijatý v Zapieru do poľa „Webhook adresa”.

Na konci adresy pripíšte ?q1 = [ANS_1]&q2=[ANS_2]&q3=[ANS_3]. Tento záznam Vám umožňuje poskytovať Google Sheets odpovede na tri otázky, ktoré požadujeme (ANS_1, ANS_2, ANS_3).

Môžete zadať mnoho ďalších dát – ich úplný zoznam nájdete pod zeleným odkazom „zoznam informácií”, ktorý sa nachádza pod poľom, do ktorého tieto hodnoty zadávate.

Kliknutím na tlačidlo „Uložiť” vytvoríte nový alert a začnete odosielať dáta formulára do Google Sheets.

4.) Vyplníme testovací dotazník/formulár

Vstúpime do nášho prieskumu a vyplníme ho vzorovými údajmi pre aktiváciu Alertu. V našom prípade ho vyplníme údajmi „Peter Novák”:

5.) Dokončenie nastavenia Zapiera

Prejdite späť na stránku Zapiera a potvrďte svoje nastavenia kliknutím na modré tlačidlo „Ok, I did this”.

Na nasledujúcej stránke si môžete overiť správnosť zaslaných údajov kliknutím na ikonu šípky. Následne kliknite na tlačidlo „Continue”.

Na novej stránke Potvrďte výber Spreadsheetu kliknutím na tlačidlo „Continue”.

Na novej stránke prepojte svoj Google účet so Zapierom kliknutím na tlačidlo „Connect an account”, povoľte Zapieru komunikáciu s Vašim Google účtom a nakoniec kliknite na tlačidlo „Save + Continue”.

Na novej stránke dokončite posledné nastavenie:

  • Vyberte zodpovedajúcu Spreadsheet, v našom prípade je ním Dáta z Netquest
  • Vyberte Worksheet
  • Nadefinujte zodpovedajúce Querystringy

Nakoniec kliknite na tlačidlo „Continue”.

Na novej stránke môžete odoslať prvé dáta do svojich Google Sheets kliknutím na tlačidlo „Send Test to Google Sheets” alebo tento krok preskočiť kliknutím na tlačidlo „Skip test”.

Na novej stránke získate potvrdenie o úspešnom vytvorení Vášho ZAPU.

Ak ste v predchádzajúcom kroku klikli na tlačidlo „Send Test to Google Sheets”, v tento okamih vo svojich Google Sheets máte už prvé dáta.

Odteraz bude každý respondent, ktorý vyplní formulár, automaticky odoslaný do služby Google Sheets.

Ak chcete vidieť, ako toto riešenie funguje v praxi, prejdite na formulár: https://www.netquest.sk/dotaznik/431982/prihlaska-pre-ucastnikov-skolenia.html

Vyplňte ich falošnými údajmi a prejdite na adresu:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-EzwzAG8VT6n_0boAN73kYiHAttfjrQCcaWFSSKrfNw/edit?usp=sharing

V tomto procese sme použili technológiu Webhook. Jedná sa o veľmi flexibilný model prenosu informácií z jedného internetového nástroja do druhého. S pomocou webhooku môžete prenášať dáta z formulára nielen do Google Sheets – napr. tiež do Gmailu, kalendára, Trella, JIRA atď. Úplný zoznam nájdete tu: https://zapier.com/apps/webhook/integrations

Ak potrebujete pomoc alebo Vám niektorý z konfiguračných bodov zrejmý, kontaktujte nás – radi vám pomôžeme!

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď