Sprievodca - Analýza výsledků

Report LIVE

Schopnosť tvorenia reportov prieskumov je jednou z najdôležitejších funkcionalít Netquest platformy. Vďaka tomu má užívateľ prístup ku všetkým nazbieraným výsledkom alebo k vybraným odpovediam, ak sa napríklad rozhodol vytvoriť zostavu založenú na filtry. Tieto výsledky sú navyše prezentované graficky atraktívne (tabuľky, grafy). Výsledky sú ihneď prehľadné a pripravené na odovzdanie nadriadeným, kolegom alebo zverejnenie na oficiálnych stránkach spoločnosti alebo jednotlivca.

Niekedy však štúdia vyžaduje, aby jej výsledky boli pravidelne prehodnocované a informácie obsiahnuté v správach boli čo najaktuálnejšie. Pre tieto účely slúži Netquest LIVE report, ktorý ponúka výsledky prieskumov k dispozícii „live” – t. j. Bez nutnosti opakovaného manuálneho generovania (napr. kliknutím na tlačidlo „generovať”). Opakované generovanie zostavy sa vykonáva len vtedy, keď používateľ otvorí report a od posledného generovanie do otvorenia uplynulo viac ako 5 minút.

Ako vytvoriť report LIVE

Report LIVE je rozšírením generovania štandardných reportov HTML. Táto voľba je k dispozícii pri generovaní zostavy do súboru – pri výbere zostavy HTML môžete zvoliť zaškrtávacie políčko, ktoré je možné aktivovať.

Prečítajte si o konfigurátore reportov Netquest

V záložke Zoznam reportov je tento typ označený ikonou so slovom „LIVE”.

Ako funguje reportovanie LIVE

Všetko závisí na tom, koľko času uplynulo medzi generovaním nového reportu LIVE a jeho otvorením:

Ak uplynulo viac ako 5 minút

  • Po kliknutí na report LIVE v zozname reportov a otvorení stránky s reportom v novej záložke sa na navigačnej lište (v dolnej časti stránky) zobrazia informácie o dátume generovania a čase poslednej aktualizácie.
  • Keď je zostava dát vygenerovaná správne, používateľ dostane správu informujúcu o vygenerovaní zostavy. Po aktualizácii bude mať prístup k aktuálnym výsledkom.

2.) Ak uplynulo menej ako 5 minút:

  • Po kliknutí na report LIVE v zozname reportov a otvorení stránky s reportom v novej záložke sa na navigačnej lište (v dolnej časti stránky) zobrazia informácie o dátume generovania a čase poslednej aktualizácie.

Na čo pamätať?

  • Okrem možnosti tvorby reportov LIVE existuje tiež možnosť tvorby tzv. verejných reportov. Tento report bude indexovaný vyhľadávačom a princíp jeho aktivácie je rovnaký ako u reportov LIVE.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď