Sprievodca - Analýza výsledků

Report dotazníka vo formátoch PDF, DOCX alebo PPT

Platforma Netquest umožňuje, okrem iného, tiež export nazbieraných výsledkov do formátu PDF alebo DOCX. Report obsahuje úvodnú stránku (s témou výskumu), odpovede respondentov na jednotlivé otázky (s prihliadnutím na percentuálny a celkový podiel jednotlivých položiek) a grafy, údaje o celkovom počte respondentov a prílohy (vrátane otvorených odpovedí).

Report je ideálny pre zobrazenie celkového výsledku výskumu, či už na prezentovanie nadriadenému alebo archiváciu. Verzia PDF je predpripravená na tlač. Ak chcete pred tlačou report ešte editovať (napr. pridať komentáre), vyberte verziu DOCX.

Report tiež môže obsahovať údaje, ktoré budú filtrované podľa zadaných kritérií. Môžete napr. vygenerovať dva reporty, jeden sa bude týkať žien, druhý mužov. Samozrejme, v prípade, že ste vo svojom výskume použili otázku na pohlavie respondenta. Filtrovaný report sa generuje rovnakým spôsobom ako súhrnný report, s tým rozdielom, že najskôr musíte aktivovať filter výsledkov pre získanie požadovaných dát.

Ako generovať reporty z výskumu vo formáte DOCX alebo PPT?

1.) Po ukončení (alebo v priebehu) zberu výsledkov prejdite do hlavného menu Analýza a vyberte záložku Agregované výsledky.

2.) Vygenerujte report vo formáte DOCX, kliknutím na tlačidlo „Report” -> „Súhrnný report (DOCX)”, alebo vo formáte PPT, kliknutím na „Súhrnný report (PPT)”.

3.) Ak chcete vygenerovať report iba pre vybraný segment (napr. len zákazníci), aktivujte na zobrazené výsledky zodpovedajúci filter a vygenerujte report podľa 2. bodu.

Ako generovať reporty z výskumu vo formáte PDF?

Detailný popis tvorby PDF reportu nájdete v článku Tvorba vlastného obsahu reportu prieskumu pomocou Netquest konfigurátora

Na co pamätať?

  • U periodických reportoch môžete nastaviť zasielanie na e-mailovú adresu (Periodické reporty).

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď