Sprievodca - Analýza výsledků

Rankingy/rebríčky dát

Ranking je funkcionalita, ktorá umožňuje kombinovať všetky odpovede z rôznych typov otázok (otázka s jednou možnosťou výberu, otázka s viacerými možnosťami výberu, NPS, otázka typu roletka, hodnotiaca otázka, otázka typu drag and drop (DnD) a otázka maticová s jednou možnosťou výberu ) spoločne s NPS otázkou.

Táto funkcia je obzvlášť užitočná, keď je potreba porovnať veľké množstvo dát. Napríklad, pomocou rebríčku môžete vytvoriť zoznam produktov v internetovom obchode a triediť ich od najlepšie hodnotených (podľa NPS) až po tie najviac kritizované. Hodnotenie môže byť tiež užitočné pri prieskumoch s veľkým počtom pobočiek alebo zamestnancov. Jedným slovom – všade, kde študujete metódou Net Promoter Score, a kde je výsledkov veľa a je nutné ich zodpovedajúcim spôsobom kombinovať.

Ako používať ranking

1.) Prejdite do hlavného menu Analýza a následne vyberte záložku ranking.

2.) V roletkovom menu vyberte prvú možnosť „Vytvoriť nový ranking”, vyberte zodpovedajúce kritériá pre tvorbu rankingu a kliknite na tlačidlo „Vytvoriť ranking”. Nezabudnite ranking zrozumiteľne pomenovať.

3.) Výsledný ranking bude následne automaticky zobrazený pomocou tabuliek. Dáta je možné vložiť do reportu či ľubovoľne triediť.

Dáta každého vytvoreného rankingu môžu byť dodatočne filtrované – napr. Podľa daného obdobia, dáta iba pre kritikov NPS, a pod. Zodpovedajúci filter môžete vybrať z pravého horného menu (viac o možnostiach filtrov si môžete prečítať v článku Filtrovanie výsledkov dotazníka).

Na čo pamätať?

  • Rankingy neberú do úvahy, ak sú prieskumy plne dostupné medzi podúčtami – každý užívateľ má svoje vlastné, nezdieľané rankingy.
  • V rankingu sa zobrazujú len tabuľkové dáta. Mapovanie nie je možné.
  • Každé hodnotenie môže byť pridané ako súčasť reportu (PDF, HTML), v ktorom je tiež možné triediť dáta v stĺpcoch.
  • Ak nezadáte názov rankingu, bude sa automaticky odvíjať podľa poradia: [Riadok] {názov riadku} [Stĺpec] {názov stĺpca}.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď