Sprievodca - Analýza výsledků

Periodické reporty výsledkov prieskumu

U veľkých prieskumov môže byť zasielanie e-mailu o každom vyplnení únavné. V takom prípade je lepšie využiť možnosti zasielania periodických reportov, ktoré Vás budú priebežne informovať o postupe Vašej štúdie. Na e-mailovú adresu budú zaslané všetky alebo len vybrané nazbierané výsledky, alebo len tie, ktoré boli sústredené od posledného reportu.

Výhodou periodických reportov je tiež to, že report môžete posielať osobám, ktoré nemajú do účtu prístup a chceli by monitorovať postup realizácie prieskumu.

O ďalších príkladoch využitia periodických reportov sme písali na našom blogu v článku Periodické reporty na Váš e-mail.

Ako definovať periodický report

1.) Prejdite do hlavného menu Reporty a následne vyberte záložku Periodické reporty. Na zobrazenej stránke kliknite na tlačidlo „Vytvoriť nový periodický report”.

Po vybraní tejto možnosti sa objaví menu týkajúce sa nastavenia periodického reportu.

2.) Pre začiatok zadajte názov reportu, ktorý bude zároveň slúžiť ako subjekt e-mailu s reportom.

3.) Ďalej vyberte formát, v ktorom má byť report zasielaný (PDF/HTML/CSV/XLSX, DOCX, .pptx, SPSS). Väčšina formátov Vám ponúkne ďalšie podmožnosti výberu daného formátu, ako sú konkrétne šablóny pripraveného reportu alebo zasielanie iba neukončených, prípadne i neukončených vyplnení.

4.) Ako ďalšie možnosti sa ponúka výber časového rozsahu prieskumu, za ktorý majú byť výsledky zasielané. Výber časového obdobia môžete vykonať zo štyroch dostupných možností:

  • „Všetky vyplnenia” – týka sa všetkých vyplnení dotazníka, ktoré boli vykonané v priebehu trvania prieskumu.
  • „Nastaviť obdobie” – po vybraní tejto možnosti sa objavia ikony k výberu špecifického časového rozsahu.
  • „Relatívna obdobie” – po výbere tejto funkcie sa objaví roletka s možnosťou výberu jedného z troch dostupných relatívnych období: včera, minulý týždeň, minulý mesiac. V tom prípade je časový rozsah viazaný na deň generovania reportu.
  • „Výsledky filtra” – táto možnosť reflektuje nastavenia vybraného filtra. Viac o možnostiach filtrov si môžete prečítať v článku Filtrovanie výsledkov dotazníka.

5.) V ďalšej časti nastavte časový harmonogram zasielania reportov. Na výber máte konkrétnu hodinu spoločne s frekvenciu zasielania (denné, týždenné – konkrétne dni v týždni, mesačné – vždy vybraný kalendárny deň v mesiaci). Ako poslednú možnosť v tejto časti môžete zvoliť jednu z troch možností ukončenie zasielania reportu.


6.) V poslednej časti definície periodického prieskumu zadajte e-mailové adresy príjemcu. V prípade väčšieho množstva príjemcov píšte e-mailové adresy pod seba, alebo ich oddeľte čiarkou.

7.) A nakoniec definujte obsah správy/e-mailu, ktorá príde spoločne s reportom. Pre tieto účely môžete využiť nášho klasického rozšíreného editora, ktorý umožňuje štylizovať text, nahrávať obrázky a používať dynamické makrá.

8.) Ak ste hotoví, kliknite na tlačidlo „Uložiť”, eventuálne „Uložiť a poslať teraz” na spodku stránky.

Na čo pamätať?

  • Ak chcete využiť možnosť odosielania reportov z vlastného poštového servera, integrujte ho so svojim Netquest účtom (viac informácií o tejto možnosti si môžete prečítať v článku Rozosielánie pozvánok z vlastného e-mailu), aby boli reporty posielané z Vašej domény.
  • Periodické reporty sú prístupné iba v účte Enterprise a v balíčku VIP.
  • Ak chcete získať informáciu o vyplneniach, ktoré spĺňajú určité kritérium, musíte najskôr vytvoriť filter.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď