Sprievodca - Analýza výsledků

Odstránenie alebo úprava zlých vyplnení dotazníka

Nie každý respondent pristupuje k vypĺňaniu dotazníka seriózne. Preto niekedy nezostáva nič iné, ako report odstrániť alebo redigovať niektoré odpovede. V ďalších krokoch to umožňuje následnú vierohodnú analýzu dát, čo vedie k relevantnosti výsledkov výskumu. Za zlé vyplnenie sa považujú žarty, nezrozumiteľné časti, nekompletné odpovede, atď …

Ako zmazať zlé vyplnenia?
1

  • Kliknite na hlavnú záložku „Analýza” (1), následne na odkaz „Individuálne vyplnenie” (2).
  • Prehliadaním jednotlivých vyplnení pomocou tlačidiel „Predchádzajúce” alebo „Nasledujúce” (3), alebo pomocou roletky (4) a kliknutím na zodpovedajúce číslo vyplnenie, vyberte to, ktoré chcete odstrániť.
  • Pre odstránenie vybraného vyplnenia (číslo, ktoré sme vybrali), kliknite na odkaz „Odstrániť vyplnenie” (5).

Ako opraviť nesprávne vyplnenia?

  • Pre editovanie jednotlivých vyplnení, napr. z dôvodu pravopisnej chyby, ktorá nevyzerá profesionálne v exportovaných dátach, musíte najskôr prejsť do hlavnej záložky „Analýza” (1), následne vybrať odkaz „Individuálne vyplnenie” (2), ďalej pomocou tlačidiel „Predchádzajúce” alebo „Nasledujúce” (3), alebo pomocou roletky (4), vybrať zodpovedajúce číslo vyplnenia.
2
  1. Vyplnenie s chybou (4) jednoducho opravíte jeho prepísaním (5).
3
4
  1. Pre uloženie zmeny kliknite na odkaz „Uložiť” (6).
5

Na čo pamätať?

  • Odstraňovať vyplnenie môžeme kedykoľvek v priebehu prieskumu, alebo po jeho skončení.
  • Odstraňovanie zlých, alebo nedokončených vyplnenie, je nevyhnutné kvôli získaniu vierohodných výsledkov prieskumu.
  • Zmena odpovede v dotazníku umožňuje zjednotenie odpovedí u otvorených otázok, alebo úpravu preklepov, napr .: Praha, praha, PRAHA, Prahha.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď