Sprievodca - Analýza výsledků

Kombinácia výsledkov prieskumu s Google Analytics

Google Analytics je v súčasnosti štandardom v oblasti webových analýz. Milióny majiteľov a špecialistov, ktorí spravujú webové stránky, ho pravidelne používajú s cieľom zistiť, čo sa deje v ich službách. Aj keď riešenie funguje skvele, pokiaľ ide o odpoveď na otázku: ČO sa deje na mojich stránkach, nehovorí PREČO sa to deje. Úplnú predstavu o situácii získame iba kombináciou kvantitatívnych údajov o návštevnosti webových stránok s deklaratívnym údajmi zozbieranými dotazníkom. Platforma Netquest veľmi jednoduchým spôsobom umožňuje posielať odpovede získané v prieskumoch do služby Google Analytics, čo umožňuje segmentáciu dát GA na základe dát z webových stránok.

Najobľúbenejšie prípady použitia:

  • segmentácia užívateľov a analýza návštevnosti založená na dôvodoch návštevy webe,
  • segmentácia užívateľov a analýza návštevnosti založená na úrovni spokojnosti s návštevou,
  • segmentácia užívateľov a analýza návštevnosti na základe veku, pohlavia, veľkosti mesta bydliska a ďalších demografických údajov,
  • segmentácia užívateľov a analýza návštevnosti založená na akýchkoľvek deklaratívnych údajoch (napr. produktoch Vašej spoločnosti alebo znalosti ponuky spoločnosti),
  • otázka týkajúca sa kľúčového slova, ktoré bolo zadané na Googli pred vstupom na stránky,
  • kontrola efektivity rôznych zdrojov návštevnosti na internetových stránkach pomocou dotazníka.

Ako môžem odoslať údaje z prehľadu do svojho profilu služby Google Analytics?

V prvom kroku nakonfigurujte dátové prepojenie tak, že prejdete do menu Účet -> Nastavenia a potom Integrácia.

Konfigurácia spočíva v poskytnutí ID služby Google Analytics, na ktoré budú dáta odosielané. ID nájdete v paneli Google Analytics – prejdite do Správcu a Nastavenia služby.

Okrem toho je požadovaná hlavná doména Vašej webovej stránky.

Posledným krokom je určenie, či chceme odoslať dáta z konkrétneho prieskumu do služby Google Analytics. Po uložení vyššie uvedenej konfigurácie sa v menu Nastavenia (prieskumu) zobrazí možnosť Odoslať odpovede užívateľa do služby Google Analytics, ktorá by mala byť označená.

Ako budú dáta odosielané a zobrazované v službe Google Analytics?

Do GA budú zaslané dva typy dát: odpovede uvedené v prieskume a zobrazenie stránok dotazníka. Odpovede sú zasielané ako Udalosti a obsah otázok ako Kategória udalostí. Obsah odpovede je odoslaný ako Akcia udalosti. Na druhej strane, adresa stránky je odvodený z názvu prieskumu (napr. /Dotaznik-spokojnosti-sluzieb) a je k dispozícii v správe strán.

Požiadavky

Pre správne použitie musíte použiť službu Universal Analytics. Aby bolo možné kombinovať odpovede uvedené v prieskume s ďalšími údajmi zo služby Google Analytics, musia byť štúdie vložené do rovnakej internetovej domény, pre ktorú bol účet Google Analytics vytvorený.

Na čo pamätať?

  • Odpovede môžete posielať ako z prieskumov, tak z widgetov.
  • Konfigurácia integrácie v „Nastavenie účtu” nepovedie k automatizovanému odosielaniu odpovedí zo všetkých vytvorených prieskumov do služby Google Analytics. Túto voľbu je nutné dodatočne povoliť v hlavnom menu Nastavenia (prieskumu). Dôvodom je skutočnosť, že nie vždy je žiadané odosielanie všetkých dát.
  • V súčasnej dobe možno do služby Google Analytics zasielať nasledujúce typy otázok: otázka s jednou možnosťou výberu, otázka s viacerými možnosťami výberu, otvorená otázka, NPS otázka, otázky typu formulár, otázka typu roletka, dátumov áotázka, numerická otázka a e-mailová otázka.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď