Sprievodca - Analýza výsledků

Import/Export výsledkov výskumu do SPSS

SPSS je štatistický softvér, ktorý umožňuje vytvoriť podrobnú analýzu regresie, analýzu rozptylu, alebo koreláciu v súbore zozbieraných dát. Je to sofistikovaný program, používaný pre podrobnú analýzu výsledkov prieskumu.

Vývoz SPSS:
Umožňuje uloženie zozbieraných výsledkov na disk počítača vo formáte SPSS, vďaka tomu máme možnosť výsledky veľmi jednoducho a pohodlne skúmať a zároveň čerpať ďalšie závery o skúmanej vzorke.

Ako stiahnuť dáta do SPSS?

Po nazbieraní dát prejdite do hlavnej záložky Analýza (1) a následne na odkaz „Agregované výsledky” (2).

1

1. Kliknite na tlačidlo „Export” (3), zo zoznamu dostupných formátov kliknite na SPSS (4) – to má za následok prekonvertovanie výsledkov do požadovaného formátu.

2. Môžete stiahnuť ukončené, alebo ukončené + neukončené výsledky
Potvrďte tlačidlom „Stiahnuť” (5), alebo zrušte tlačidlom „Zrušiť” (6).

2

 Ako správne otvoriť súbor SPSS

1. Dôležitým bodom, ktorý je zodpovedný za správne čítanie súboru SPSS na našom počítači je zapísanie absolútnej cesty k umiestneniu, vďaka ktorej SPSS vie kde súbor s databázou dát hľadať

2. Netquest.sk nevytvára žiadnu cestu k súboru, jedine jeho názov (1). V komentári súboru * .sps ukazujeme príklad cesty k súboru (1).

3

3. Ak nevedieme náš počítač zodpovedajúcou cestou – v tomto prípade absolútnou cestou k súboru s dátami – SPSS nevygeneruje súbor SAV. Na nižšie uvedenom obrázku vidíme názov súboru predchádzajúcej absolútnej cesty k súboru. V tomto prípade je Pulpit používateľa Peter v systéme Win 7.

4

4. Ak ste vykonali predchádzajúcu činnosť zhodne s inštrukciami, na konci súboru by ste to mali vykonať tým istým spôsobom. Tu označujeme umiestnenia, v ktorom bude zapísaný súbor * .SAV (3).

5

5. V tejto chvíli môžete už spustiť spracovanie súboru cez program SPSS, kliknutím v menu programu na Spustiť a následne na Všetko (4). Pozor, v anglickej verzii tento príkaz znie: Run a All.

6

6. Po skončení kompilácie súboru * .SAV by sa mal tento objaviť v tom istom katalógu ako vstupné súbory * .SPS a * .DAT. Súbor SAV by po otvorení mal vyzerať podobne ako na nižšie uvedenom obrázku.

7

Na čo pamätať?

  • Analýza dát prostredníctvom SPSS nám dáva možnosť detailného a kompletného skúmanie problému.
  • Funkcia importu dát do SPSS je dostupná v priebehu celého trvania prieskumu a tiež po jeho skončení.{„type”:”block”,”srcIndex”:0,”srcClientId”:”be1b76ab-4fa9-40c4-b185-27ebdff9a97d”,”srcRootClientId”:””}

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď