Sprievodca - Analýza výsledků

Filtrovanie výsledkov dotazníka

Filtrovanie výsledkov v dotazníku umožňuje analyzovať, akým spôsobom na dané otázky odpovedali rôzne skupiny respondentov. Obzvlášť je táto možnosť užitočná pri prezentácii významnej skupiny respondentov (napr. cieľová skupina zákazníkov), rovnako ako pri vzájomnom porovnávaní rôznych skupín (napr. párov žijúcich spoločne a samostatne).

O filtrovaní sme tiež písali na našom blogu:

Príklady použitia

Kategórie respondentov možno vybrať na základe:

  • Uvedenia konkrétnej odpovede na ľubovoľnú otázku (napr. ak chceme poznať výsledky výskumu len od žien, nastavíme filter pre odpoveď „Žena” v otázke dopytujúcej sa na pohlavie)
  • Časového rozsahu dát, v akom respondenti vyplnili dotazník (napr. ak chceme vedieť, ktoré osoby odpovedali v priebehu prvého dňa, kedy bol dotazník spustený, vyberieme alebo označíme zodpovedajúci dátum)
  • Príslušnosti respondenta do jednej z výskumných skupín (za predpokladu, že respondenti boli rozdelení do skupín, napr. podľa oddelenia spoločnosti)
  • Použitím kombinácie niekoľkých filtrov (napr. muži s vyšším vzdelaním, bývajúci v meste, nespokojní s produktom, ktorí vykonali vyplnenie minulý týždeň

Filtrovanie výsledkov podľa uvedených odpovedí (filter založený na odpovedi)

1.) Prejdite do hlavného menu Analýza a vyberte záložku Agregované výsledky.

2.) V hornej časti stránky zvoľte z rozbaľovacieho menu „Vytvoriť nový filter”.

3.) V novom okne nastavte podmienky filtra výberom konkrétnych otázok a ich odpovedí. Ak chcete v rámci jedného filtra podmienkovať viac otázok naraz, kliknite na zelený symbol „+” po pravej strane okna.

Filtrovanie výsledkov podľa dátumu vyplnenia (filter založený na čase)

Zvoľte rovnaký postup, ako pri vyššie uvedenom príklade a v otvorenom okne vyberte časť „Založený na čase”, kde vyberte konkrétne podmienky pre filtrovanie výsledkov – na výber máte absolútnu alebo relatívnu dobu trvania.

Filtrovanie výsledkov podľa štítkov a dodatočných informácií (filter založený na dátach respondentov)

Opäť zvoľte postup ako pri prvom príklade a v otvorenom okne vyberte časť „Založený na dátach respondentov”, kde zadajte konkrétne podmienky pre filtrovanie výsledkov. Ak chcete v rámci jedného filtra podmienkovať podľa viacerých kritérií naraz, kliknite na zelený symbol „+” po pravej strane okna

Tvorba rýchleho filtra

Rýchly filter umožňuje ešte rýchlejšie a jednoduchšie filtrovanie informácií.

1.) Po pravej strane od odpovede na otázku, ktorú chcete použiť, kliknite na ikonu rýchleho filtrovania.

2.) Ak chcete upraviť filter, prejdite do záložky Filtre alebo Agregované výsledky a vyberte ho z rozbaľovacieho zoznamu vytvorených filtrov.

Ukladanie filtrov

Všetky vytvorené filtre sa automaticky ukladajú v záložke Filtre. Kedykoľvek sa k nim teda môžete vrátiť, editovať ich alebo odobrať.

Využitie uložených filtrov pri periodických reportoch

Uložený filter je užitočný pri definovaní periodického reportu. Predovšetkým, keď definujeme kritériá filtrovania podľa relatívneho dátumu vyplnenie dotazníka, napr. „Predchádzajúci týždeň”.

Na použitie vybraného filtra v reporte prejdite do hlavného menu Reporty a potom do záložky Periodické reporty. Počas definovanie reportu sa v časti „Rozsah výsledkov” zobrazí možnosť „Výsledky filtra”, z ktorej vyberte požadovaný filter.

Viac o tvorbe periodických reportov si môžete prečítať tu.

Využitie uložených filtrov v alertoch

Uložený filter môže byť veľmi užitočný pre okamžité alertovania relevantných osôb, napr. filter podmienkovaný na ľubovoľné negatívne odpovede (napr. NPS – kritici), môže okamžite informovať zákaznícke oddelenie o danom vyplnení.

Postup je analogický, ako v prípade vyššie uvedených reportov. Počas definovania Alertu sa v časti „Podmienka pre odoslanie Alertu” zobrazí možnosť „Výsledky filtra”, z ktorej vyberte požadovaný filter.

Využitie filtra v jednotlivých vyplneniach, krížových tabuľkách a ďalších záložkách

Po aktivovaní vybraného filtra máte automaticky možnosť prezerania individuálnych vyplnení, ktoré spĺňajú podmienku nastavenú vo filtri. Tento postup je totožný pre všetky relevantné záložky v menu Analýza.

Ak zapnete filtrovanie výsledkov napr. v krížových tabuľkách, budú zobrazené iba odpovede spĺňajúce nastavenia vybraného filtra.

Viac o tvorbe krížových tabuliek si môžete prečítať tu.

Na čo pamätať?

  • Pokiaľ vo filtri vyberiete 2 odpovede v jednej otázke (napr. osoby bývajúce v malých mestách a osoby bývajúce na dedine), vo výsledku filtra sa zobrazia respondenti bývajúci v malých mestách, alebo na dedine.
  • Filtre môžete upravovať nielen v záložke Filtre, ale aj priamo v záložkách Agregované výsledky, Krížové tabuľky, Rankingy, Trendy, a iné. Stačí kliknúť na ikonu ceruzky umiestnenej po pravej strane filtra.
  • Filtrované výsledky môžete okamžite reportovať a exportovať vo všetkých dostupných formátoch.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď