Sprievodca - Analýza výsledků

Export výsledkov

Umožňuje bezprostredné ukladanie získaných výsledkov dotazníka na disk Vášho počítača a následnú analýzu pomocou vlastných sofistikovaných nástrojov.

SPSS:

SPSS je štatistický softvér, ktorý umožňuje vytvoriť podrobnú analýzu regresie, analýzu rozptylu, alebo koreláciu v súbore nazbieraných dát. Je to sofistikovaný program, používaný pre podrobnú analýzu výsledkov výskumu.

Raw („surové”) data:

Nazbierané dáta, ktoré sú vložené do štatistického softvéru, alebo iného počítačového programu, v ktorom sú následne čistené, doplnené a analyzované. Ide o všetky získané odpovede od každého z opýtaných na otázky z celého dotazníka.
Raw dáta je najpohodlnejšie skúmať a analyzovať v aplikáciách, ako sú Microsoft Excel, Number alebo Open Office Calc.

Aby sme uľahčili analýzu výsledkov nazbieraných vo forme raw dát, pripravili sme niekoľko základných informácií. Prvá sa týka toho, ktoré stĺpce sú v raw dátach. Sú to:

Základné informácie o vyplnení a respondentovi:

 • Číslo
 • ID
 • Dátum začatia vypĺňania
 • Dátum ukončenia vypĺňania
 • Celková doba vypĺňania
 • Skutečný čas plnení
 • Čas vypĺňania stránky X
 • Získané body (iba test)
 • Maximálny počet bodov (iba test)
 • Percentuálny výsledok (iba test)
 • Externé ID (iba ak existujú vyplnenia s parametrom external_key)
 • Token (iba pri dotazníkoch s najvyššou úrovňou zabezpečenia ak nie je anonymný)
 • Datum vygenerovania tokenu (iba pri dotazníkoch s najvyššou úrovňou zabezpečenia ak nie je anonymný)
 • Token užívateľa/E-mail (iba pri dotazníkoch s najvyššou úrovňou zabezpečenia ak nie je anonymný) – stĺpec závisí na spôsobe generovania tokenu
 • Štítky kontaktov (pole – štítok)
 • Potvrdzujúci kód (iba ak je overenie po dokončení vyplnenia povolené).

Otázky s odpoveďami (vrátane prehĺbených/vlastných odpovedí).

Váhy, funkcie a spätná väzba (iba test):

 • Zoznam funkcií
 • Spätná väzba

Informace o vyplnění (pouze u dotazníku s jiným nastavením než nejvyšší úroveň zabezpečení a anonymním):

 • IP adresa
 • Referrer (Referer)
 • Prehliadač
 • Operačný systém
 • Vyplnenie – desktop/mobilný

Mali by ste si tiež prečítať informácie o typoch údajov v stĺpcoch:

 • number (iba celé čísla),
 • datum – vo formáte Y-m-d,
 • datetime – vo formáte Y-m-d H:i:s,
 • string – textový formát – všetky dáta, ktoré sú v inom formáte než vyššie uvedené

Agregované výsledky

Ide o údaje získané od všetkých respondentov nazbierané v jednom súbore. Predstavujú percentuálne rozdelenie odpovedí v skúmanej vzorke.

Ako exportovať agregované výsledky?

Po vyplnení dotazníka prvými respondentmi prejdite do sekcie Analýza, zvoľte záložku Agregované výsledky a následne kliknite na odkaz „Export” v pravom hornom menu.

Z nasledujúceho menu vyberte požadovaný formát dát – súhrnné výsledky, raw dáta, alebo SPSS.

Ako vyexportovať vyplnenie konkrétneho respondenta?

Po vyplnení dotazníka prvými respondentmi prejdite do sekcie Analýza, zvoľte záložku Individuálne vyplnenie a ďalej vyberte požadované individuálne vyplnenie zo spodného menu – na výber máte listovanie medzi jednotlivými vyplneneniami pomocou tlačidla „Predchádzajúce” a „Nasledujúce”, alebo konkrétny výber z roletkového menu. Vybrané vyplnenie exportujete kliknutím na tlačidlo „Export” nachádzajúce sa po pravej spodnej strane.

Na čo pamätať?

 • Výsledky prieskumov môžete stiahnuť vo formátoch XLSX, CSV, SPSS (týka sa súhrnných výsledkov), alebo .xlsx, CSV a PDF (v prípade exportu výsledkov individuálneho vyplnenie.
 • Vytvárať obsiahle reporty môžete vo formátoch PDF, PowerPoint, WORD, alebo HTML (on-line)
 • Export výsledkov dotazníka umožňuje okrem iného, ich neskoršiu analýzu pomocou štatistického softvéru.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď