Sprievodca - Analýza výsledků

Alerty – upozornenie na vyplnenie prieskumu v súlade s nastaveným filtrom

Platforma Netquest umožňuje zasielanie e-mailových oznámenia (tzv. Alertov) o vyplnení dotazníka na základe konkrétnych podmienok, napr. Respondent vybral hodnotu 0 – 6 v NPS otázke. Pomocou alertov môžete tiež vytvoriť obsah odoslanej správy a vybrať (nie len) e-mailové adresy, na ktoré bude oznámenie odoslané.

Vďaka tejto možnosti:

 • môže oznámenie o vyplnenom prieskume obdržať nielen autor dotazníka, ale aj ďalšie osoby uvedené užívateľom účtu.
 • správa nemusí byť odoslaná po každom vykonanom vyplnení dotazníka, ale iba v prípade, že vyplnenie bude spĺňať danú podmienku.

Nastavenie alertu

1.) Filter výsledkov dotazníka

Aby bolo možné nastaviť alert, je nutné nastaviť filter výsledkov prieskumu, t. j. Určiť podmienky, na základe ktorých budenia nasledujúce oznámenie a obsah jeho správy zaslané. Podrobné informácie o nastavení filtra nájdete v tomto článku.

2.) Tvorba alertu

Alert ako e-mail (zaslaný na e-mailovú adresu)

V hlavnom menu Nastavenia zvoľte záložku Alert a kliknite na „Vytvoriť nový alert”.

Zobrazí sa stránka s konfiguráciou Alertu.

Najprv zadajte názov Alert – bude použitý ako subjekt zaslaného e-mailu.

Ďalším krokom je nastavenie momentu, kedy má systém overiť vyplnené údaje a odoslať oznámenia – po každom vyplnení dotazníka respondentom alebo po uložení zmien vykonaných v danom vyplnení.

Ak je je vybratá prvá možnosť, bude oznámenie odoslané, v prípade dotazníka vyplneného v súlade so zadaným filtrom. Druhou možnosťou je zaslanie oznámenia po dodatočnom overení vyplnení, ktoré môže byť vykonané autorom dotazníka v menu „Analýza” -> „Individuálne vyplnenie”. Ak urobíte zmeny zodpovedajúce zadanému filtru – systém odošle oznámenie o tomto vyplnenie.

Niekedy sa stáva, že dáta vyplnené respondentom sú dodatočne overené a upravené. To sa týka predovšetkým pravopisných chýb alebo nutnosti odstrániť obscénne slová. Podrobné informácie o úprave jednotlivých vyplnení nájdete v tomto článku.

Po vykonaní niektorých zmien vo vyplnení môžete zistiť, že vyplnenie je vhodné pre filter, ktorý určíte pre odosielanie oznámení. V takejto situácii stojí za to tiež označiť druhú možnosť – v prípade úprav vyplnených dotazníkov dostanete oznámenie.

Musíte tiež určiť podmienku pre odoslanie oznámenia a presne vybrať filter, na základe ktorého systém overí vykonané vyplnenie a odošle oznámenie.

Ak máte uložených niekoľko filtrov výsledkov prieskumu, musíte nastaviť niekoľko alertov, alebo nastaviť detailnejšie filter kombinujúci viac podmienok. Alert možno spojiť vždy len s jedným filtrom.

Do poľa „Príjemcovia” zadajte e-mailové adresy osôb, ktorým by malo byť oznámenie zaslané. Ak má byť informované viac osôb naraz, pridajte adresy oddelené bodkočiarkou alebo čiarkou.

Alert ako webhook

Ak je vo vašej aplikácii vystavený príslušný endpoint, t. j. Adresa URL, na ktorú možno odkazovať štruktúrovaným spôsobom, môžete oznámenia poskytnúť pomocou webhook metódy.

Alert môžete posielať aj ako webhook. V tomto prípade musíte poskytnúť adresu URL stránky a údaje Alertu, ktoré môžu byť odoslané na webhook.

Takto môže vyzerať webhook, ktorý je odovzdaný z Netquest.

https://netquest.sk/webhook/q1=[E-MAIL]&q2=[ANS_1]&[TITLE]

Nižšie je uvedený zoznam premenných, ktoré možno odovzdávať prostredníctvom webhook.

Alert na Slack

Alert môžete tiež odoslať na populárny Slack messenger.

Ak chcete posielať upozornenia do služby Slack, kliknite prosím na možnosť „Odoslať na Slack”.

Potom pridajte názov aplikácie a vyberte použitý „workspace”.

Po vytvorení aplikácie vyberte „Incoming webhooks”.

Po výbere kanála kliknite na položku tlačidlo „Add incoming webhooks integration”.

Po pridaní tejto integrácie obdržíte odkaz na webhook:

Po zadaní tejto adresy do poľa „Webhook adresa slack”, pridanie kanála a kliknutí na tlačidlo „Uložiť”, sa na kanáli Slack objaví upozornenie.

Posledným krokom je určenie obsahu odoslanej správy.

V predvolenom nastavení sa odosiela systémová správa. Túto správu môžete zmeniť v súlade s vašimi potrebami a vytvoriť si vlastný obsah oznámenia, ktoré bude zasielaný uvedeným príjemcom.

V obsahu správy, ktorú vytvoríte, môžete použiť makrá viditeľné na obrázku a detailne popísaná nižšie. Vloženie makra do správy vykonáte kliknutím na menu „Dynamický obsah” v lište a výberom konkrétneho makra.

Popis makier:

 • „Názov dotazníka – do správy môžete uviesť názov dotazníka, ktorého sa daný alert týka
 • „Parameter external_key” – v Alerte mohli byť vzaté do úvahy parametre externého kľúča, na základe ktorého bol alert odoslaný (samozrejme, ak bol takýto parameter zahrnutý do prieskumu). Ďalšie informácie o parametri external_key nájdete v článku: Externý parameter – external_key
 • „E-mailová adresa respondenta” – vďaka vloženiu tohto makra môžete okamžite zistiť, od koho ste práve dostali vyplnenie, ktoré spĺňa Vaše kritériá
 • „Odpoveď v otázke č. XY” – v závislosti na počte otázok v prieskume budete mať možnosť vložiť odpoveď z danej otázky. Vďaka tomu sa v Alerte zobrazí odpoveď respondenta na danú otázku
 • „Odkaz na stiahnutie vyplnenia XLS/PDF” – v Alerte obdržíte odkaz, na ktorý po kliknutí budete môcť okamžite stiahnuť výsledky daného vyplnenia vo vybranom formáte
 • „Odkaz na zrušenie odberu” – do správy môžete zahrnúť odkaz, ktorý umožní príjemcovi odhlásenie sa z prijímania alertov
 • „Odkaz na kompletné vyplnenie” – v Alerte bude uvedený odkaz, na ktorom uvidíte aktuálne výsledky vykonaného vyplnenia v systéme Netquest (pozor, tento odkaz sprístupní Váš účet príjemcom tohto makra!)
 • „E-mailová adresa autora dotazníka” – pokiaľ bude oznámenie zaslané veľkej skupine príjemcov, môžete do správy uviesť svoju e-mailovú adresu, aby tieto osoby vedeli, kto im upozornenie zaslal.
 • „Názov filtra” – ak chcete, aby alert bral do úvahy typ filtra, z ktorého je správa odoslaná
 • „Dátum/hodina vygenerovania” – môžete zadať dátum, kedy bol alert vygenerovaný

Kliknite na tlačidlo „Uložiť” a systém potvrdí Vami vytvorený alert.

Týmto spôsobom môžete vytvoriť ľubovoľné kombinácie alertov pre každý dotazník.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď